Menu
Info
 • +420 568 40 40 40obchod@ferrum-mb.cz

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

1. Správce osobních údajů

1.1. Kontaktní údaje

 • Obchodní firma: FERRUM s.r.o.
 • Sídlo: Chelčického 260
 • IČ: 49968947
 • Kontaktní údaje:
  tel: +420 568 40 40 11
  e-mail: ferrum@ferrum-mb.cz
  ID datové schránky: vrk5556

1.2. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů nemá pověřence na ochranu osobních údajů.

2. Zpracováváme o Vás osobní údaje za následujícím účelem

2.1. Prodej zboží • v rámci tohoto zpracování

dochází zejména k:

  • rezervacím zboží v provozovnách
  • vytváření, evidenci a vyřízení poptávek, nabídek a objednávek a kupních smluv
  • založení a kontrole kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy za účelem zasílání faktur
  • evidenci vývozního prohlášení dle Celního kodexu EU
 • toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce a dodržení zákonných povinností FERRUM s.r.o. Mezi oprávněné zájmy správce patří:
  • o odbavování poptávek zákazníků a jejich evidence pro potřeby poskytování výhodnějších podmínek stálým zákazníkům
 • osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům ani mimo území ČR
 • zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce se zákazníkem + 10 let od poslední platby

2.2. Podpora prodeje

 • v rámci tohoto zpracování dochází zejména k:
  • evidenci zákazníka v informačním systému pro evidenci zákazníků
  • hodnocení rizikovosti zákazníka
  • zajištění pohledávek a jejich vymáhání
  • evidenci bonity zákazníků za účelem vypracování
  • individuální cenové nabídky
  • evidenci zpětných vazeb od zákazníků
 • toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Mezi oprávněné zájmy správce patří:
  • podpora prodeje
  • možnost vytvářet individuální cenové nabídky
  • vymáhání pohledávek
 • v rámci tohoto zpracování jsou Vaše osobní údaje předávány pouze v případě vymáhání pohledávek, a to:
  • advokátní kanceláři
  • soudu
  • rozhodci
  • exekutorovi
  • vymahatelské firmě
 • osobní údaje nejsou předávány mimo území ČR
 • zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce s dodavateli + 10 let po ukončení spolupráce,
 • neposkytnutím osobních údajů k tomuto zpracování může dojít k omezení rozsahu obchodní spolupráce.

2.3. Marketingové aktivity vůči stávajícím zákazníkům

 • v rámci tohoto zpracování dochází zejména k:
  • zasílání e-mailových nabídek
  • segmentaci e-mailových kampaní za účelem poskytování relevantních nabídek
  • marketingovým akcím
 • toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Mezi oprávněné zájmy správce patří:
  • informování zákazníků o relevantních nabídkách,
 • osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům ani mimo území ČR
 • zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce se zákazníkem + 10 let po ukončení spolupráce,
 • neposkytnutím osobních údajů k tomuto zpracování dojde k omezení marketingových aktivit.

3. Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů vyjma údajů na zákonem stanovených dokumentech jakými jsou např. účetní, daňové doklady
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické komunikace přes datovou schránku s ID: vrk5556nebo e-mailovou adresu: ferrum@ferrum-mb.cz.

Dále máte možnost neposkytnout své osobní údaje ke zpracování či vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce. Využití těchto práv může mít důsledky, které jsou uvedeny u jednotlivých účelů zpracování v bodě 2.

Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

DATUM 1.11.2021